Af Jørgen Steen

Hestesko vandnymfe

Latinsk navn: Coenagrion puella
Engelsk navn: Common coenagrion
Klasse: Insekter
Orden: Guldsmede
Familie: Corduliidae

Hestesko-vandnymfe er almindeligt udbredt i det meste af landet. Den lever i store antal ved søer og vandhuller med en kraftig plantevækst samt ved langsomt strømmende vandløb. Yngler gerne i små havedamme. Flyvetiden for hestesko-vandnymfer er maj-august. 

Kendetegn
Hannen er blå med sorte mønstre, og kan kendes på den lille "hestesko", der ses på andet bagkropsled. Hunnen kan enten være gulgrøn eller blå med sorte aftegninger. Begge køn har fire vinger, der i hvile holdes samlet over kroppen.

Føde
Hestesko-vandnymfen jager forskellige mindre flyvende insekter. Larven lever af smådyr som krebsdyr, vandinsekter og andre larver.

 • Hestesko vandnymfe © Kirsten Hjørne - Naturporten
  Hestesko vandnymfe © Kirsten Hjørne - Naturporten
 • Hestesko vandnymfe parring © Kirsten Hjørne
  Hestesko vandnymfe parring © Kirsten Hjørne

Fakta

 • Levesteder: Sø og vandløb
 • Længde: Op til 37 mm
 • Vingefang: Op til 50 mm
 • Parring: Maj-august

Vidste du det?

Parringen mellem hestesko-vandnymfer foregår i eller nær vandet i vegetationen. Den varer ca. 15 minutter. Parringen foregår i en særlig stilling, som kan ses på billedet. Vandnymferne forbliver i stillingen, mens hunnen afsætter æggene på vandplanter.

Fakta

 • Levesteder: Sø og vandløb
 • Længde: Op til 37 mm
 • Vingefang: Op til 50 mm
 • Parring: Maj-august

Vidste du det?

Parringen mellem hestesko-vandnymfer foregår i eller nær vandet i vegetationen. Den varer ca. 15 minutter. Parringen foregår i en særlig stilling, som kan ses på billedet. Vandnymferne forbliver i stillingen, mens hunnen afsætter æggene på vandplanter.

Aktivitetsark

Læs om hestesko vandnymfe
Hestesko vandnymfe læs og skriv
Hestesko vandnymfe mal og gæt
Hestesko vandnymfe tegn
Kender du guldsmedene
Dyrenes bygning guldsmed

Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.