Af Jørgen Steen

Brun sandspringer

Latinsk navn: Cicindela hybrida
Engelsk navn: Tiger Beetle
Klasse: Insekter
Orden: Biller
Familie: Løbebiller

Brun sandspringer er ret almindelig og udbredt over hele landet. Billen findes på tørre, sandede levesteder med masser af sol og varme. Den lever især på heder og i klitter, men optræder også på markveje, brakmarker, grusgrave, stier, skrænter, overdrev og i åbne skove. Larven lever i lodrette gange eller rør i sand.

Kendetegn
Brun sandspringer er en slank, langstrakt bille med meget store øjne og lange, savtakkede kindbakker. Den er bronzebrun og metalskinnende med hvide zigzag-bånd på dækvingerne. 

Føde
Sandspringere er grådige rovdyr, der æder insekter og edderkopper. Larverne lever af fluer, myrer og andre små insekter. Når et byttedyr kommer tæt på larvens rør griber larven byttet med de stærke kæber og æder det. 

 • Brun sandspringer © Kirsten Hjørne
  Brun sandspringer © Kirsten Hjørne

Fakta

 • Levesteder: Det åbne land
 • Længde: 12-16 mm
 • Parring: Juni-juli
 • Hunnen lægger æg i jorden
 • Overvintrer både som larve og derefter som puppe

Vidste du det?

Sandspringeren er aktiv om dagen, men kun hvis temperaturen er over 20 grader på overfladen. Når det er meget varmt, står sandspringere på tåspidserne på den varme sandoverflade. De kan også grave sig ned i sandet, hvor det er køligere.

Fakta

 • Levesteder: Det åbne land
 • Længde: 12-16 mm
 • Parring: Juni-juli
 • Hunnen lægger æg i jorden
 • Overvintrer både som larve og derefter som puppe

Vidste du det?

Sandspringeren er aktiv om dagen, men kun hvis temperaturen er over 20 grader på overfladen. Når det er meget varmt, står sandspringere på tåspidserne på den varme sandoverflade. De kan også grave sig ned i sandet, hvor det er køligere.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.