Skip to main content
Af Jørgen Steen

Tinksmed

Latinsk navn: Tringa glareola
Engelsk navn: Wood-Sandpiper
Tysk navn: Bruchwasserläufer
Svensk navn: Grönbena
Norsk navn: Grønnstilk
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle

Tinksmeden er en almindelig trækgæst i det åbne land ved mudrede kyster, vandhuller, søer, strandenge og moser. Fuglen kan ses på træk juni-oktober og april-maj. 

Kendetegn
Tinksmeden er en lille, slank klire med et slankt, spidst næb. I yngeldragt er kliren lys gråbrun med store, sorte og hvide pletter på oversiden og længdestriber på hals, hoved og bryst. I vinterdragt mere ensfarvet. Tinksmeden har lys øjenbrynstribe, hvid overgump, hvide vingeundersider og lange, gulgrønne ben.

Føde
Føden består af insekter, larver, edderkopper, orme og små bløddyr. Tinksmeden søger føde på mudderflader eller lavt vand.

 • Tinksmed © Kirsten Hjørne I Tekst Jørgen Steen
  Tinksmed © Kirsten Hjørne I Tekst Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 36-40 cm
  • Længde: 20 cm
  • Vægt: 50-90 g
  • Maks. levealder: 11 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 22-23 dage
  • Ungetid: 30 dage

  Vidste du det?

  Tinksmeden er en sjælden ynglefugl i Danmark. Den yngler kun få steder i Vestjylland i hedemoser og klitheder med spredte buske og træer. Reden er en fordybning i en græstue på jorden

  Fakta

  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 36-40 cm
  • Længde: 20 cm
  • Vægt: 50-90 g
  • Maks. levealder: 11 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 22-23 dage
  • Ungetid: 30 dage

  Vidste du det?

  Tinksmeden er en sjælden ynglefugl i Danmark. Den yngler kun få steder i Vestjylland i hedemoser og klitheder med spredte buske og træer. Reden er en fordybning i en græstue på jorden

  Aktivitetsark

  Læs om tinksmed
  Tinksmed print
  Tinksmed læs og skriv
  Tinksmed gæt, tegn, mal
  Tinksmed mal og gæt
  Tinksmed tegn