Skip to main content
Af Jørgen Steen

Knortegås

Latinsk navn: Branta bernicla
Engelsk navn: Brant Goose
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

I Danmark er knortegåsen en almindelig træk- og vintergæst fra de andre skandinaviske lande. Knortegæs færdes oftest i flokke på helt op til 1000 gæs. I Danmark er der kun få ynglende par.

Kendetegn
Knortegåsen er en forholdsvis lille gås. Den har sort hoved, hals og bryst samt hvid bug og gråsort bryst. På hver side af halsen har knortegåsen desuden en hvid tegning.

Føde
Knortegæs lever af urter og græsser, især ålegræs/bændeltang.

 • Knortegås © Kirsten Hjørne
  Knortegås © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Levesteder: Det åbne land, Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 110-120 cm
  • Længde: 55-66 cm
  • Vægt (han): 1,3-1,6 kg
  • Max levealder: 28 år
  • Kuldstørrelse: 3-5 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 24-26 dage
  • Ungetid: 40 dage

  Vidste du det?

  Knortegåsen yngler normalt ved søer i sumpede tundra-områder. Uden for yngletiden lever gåsen derimod ved lavvandede hav- og fjordområder samt på strandenge nær kysten.

  Fakta

  • Levesteder: Det åbne land, Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 110-120 cm
  • Længde: 55-66 cm
  • Vægt (han): 1,3-1,6 kg
  • Max levealder: 28 år
  • Kuldstørrelse: 3-5 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 24-26 dage
  • Ungetid: 40 dage

  Vidste du det?

  Knortegåsen yngler normalt ved søer i sumpede tundra-områder. Uden for yngletiden lever gåsen derimod ved lavvandede hav- og fjordområder samt på strandenge nær kysten.

  Aktivitetsark

  Læs om knortegås
  Knortegås læs og skriv
  Knortegås mal og gæt
  Knortegås tegn
  Kender du ænder og gæs