Skip to main content
Af Jørgen Steen

Bomlærke (Kornværling)

Latinsk navn: Emberiza calandra
Engelsk navn: Corn-bunting
Tysk navn: Grauammer
Svensk navn: Kornsparv
Norsk navn: Kornspurv
Klasse: Fugle Orden: Spurvefugle Familie: Værlinger

Bomlærken eller Kornværlingen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Fuglen kan ses hele året. Bomlærker lever på åbne brakmarker og dyrkede marker. Arten er især udbredt i Vest- og Nordjylland. Om vinteren lever bomlærker sammen i flokke.

Kendetegn
Bomlærken har en plump krop, et kort, kraftigt næb og en ret lang hale. Værlingen er gråbrun og sortstribet med en lysere underside og en mørk plet på brystet. Hannen synger ofte fra sangposter i toppen af fritstående træer eller buske i det åbne landskab.

Føde
Bomlærker finder deres føde på jorden. Føden består af frø, andre plantedele og insekter.

 • Bomlærke © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Bomlærke © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  Levesteder: Det åbne land
  Vingefang: 26-32 cm
  Længde: 16-19 cm
  Vægt: 38-55 g
  Maks. levealder: 9 år
  Kuldstørrelse: 3-6 æg
  Antal kuld: 2
  Rugetid: 12-13 dage
  Ungetid: 11-14 dage

  Vidste du det?

  Antallet af bomlærker på Fyn, Sjælland og flere andre danske øer er faldet de seneste år. Det kan skyldes en intensivering af landbruget og øget brug af sprøjtemidler mod insekter og ukrudt. Arten mangler helt på Bornholm.

  Fakta

  Levesteder: Det åbne land
  Vingefang: 26-32 cm
  Længde: 16-19 cm
  Vægt: 38-55 g
  Maks. levealder: 9 år
  Kuldstørrelse: 3-6 æg
  Antal kuld: 2
  Rugetid: 12-13 dage
  Ungetid: 11-14 dage

  Vidste du det?

  Antallet af bomlærker på Fyn, Sjælland og flere andre danske øer er faldet de seneste år. Det kan skyldes en intensivering af landbruget og øget brug af sprøjtemidler mod insekter og ukrudt. Arten mangler helt på Bornholm.

  Aktivitetsark

  Læs om bomlærke
  Bomlærke print
  Bomlærke læs og skriv
  Bomlærke gæt, tegn, mal
  Bomlærke mal og gæt
  Bomlærke tegn
  Kender du småfugle i det åbne land