Sandstar

afJørgen Steen

Latinsk navn: Carex arenaria
Engelsk navn: Sand Sedge
Gruppe: Græsser og siv
Klasse: Enkimbladet
Orden: Halvgræsordenen
Familie: Halvgræsfamilien

Sandstar er en flerårig plante, er er almindelig i Vest- og Midtjylland. I resten af landet vokser den stort set kun i kystnære områder. Planten trives i klitter, på heder, strandvolde og sandede græsarealer. Sandstar har underjordiske udløbere, der med regelmæssig afstand danner skud på en lige linje. 

Blade og stængel
Ud fra plantens skud vokser få, mørkegrønne blade, der er op til 40 cm lange og 1,5-4 mm brede. Bladene har brun, lang, ofte optrævlet bladskede. 

Blomster og frugter
For enden af stænglen sidder et trindt, 5-10 cm langt, sammensat aks, der består af 5-15 små aks. Småaksene er brune og har smalle og spidse dækskæl. De enkelte små aks har for det meste både hun- og hanblomster, med undtagelse af de øvre, som ofte kun er hankønnede. Hunblomsterne danner flade frugthylstre, som har tydelig vingekant. 

Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land
  • Flerårig
  • Højde: 10-30 cm
  • Blade: lancetformede
  • Blomstrer: juni-juli
Vidste du det?
Sandstar er med til at binde sandet. Ved tilsanding søger udløberne højere op i sandet og ved bortblæsning af sand søger de ned. 
Sandstar - Carex arenaria - Sand Sedge