Latinsk navn: Juncus effusus
Engelsk navn: Soft rush
Gruppe: Græsser og siv
Klasse: Enkimbladet
Orden: Sivordenen
Familie: Sivfamilien

Lysesiv er meget almindelig og hyppig i hele Danmark. Planten vokser på fugtig og våd jordbund i enge, i moser, grøfter og ved søbredder. Sivene vokser i tætte, runde tuer.

Blade og stængler
Lysesiv har høje, tynde og glatte stængler. Sivplanten har desuden et langt, trindt støtteblad, som sidder i forlængelse af stænglen og blomsterstanden. Planten er græsgrøn.

Blomster og frugter
I enden af stænglen (og ved basis af støtte- bladet) har planten nogle små, brune blomster, der sidder i en udbredt halvskærm eller top. Lysesiv har desuden en 3-rummet kapsel med små frø, som spredes, ved at klæbe fast på dyr.

Fakta
  • Voksesteder: Sø og vandløb
  • Livsvarighed: Flerårig
  • Højde: 30-100 cm
  • Rod: Jordstængel
  • Blade: Støtteblade
  • Blomstrer: Juni-august
  • Frugt: Kapsel
Vidste du det?
Lysesiv har fået sit navn pga. stænglernes hvide marv. Marven er fast og sammenhængende og kan pilles ud i lange strimler. Marven fra lysesiv har faktisk været brugt som væge i lamper.
Lysesiv - Juncus effusus - Soft rush