Latinsk navn: Typha latifolia
Engelsk navn: Broadleaf cattail
Gruppe: Græsser og siv
Klasse: Enkimbladet
Orden: Dunhammer
Familie: Dunhammer

Bredbladet dunhammer er en ret almindelig og hyppig plante i Danmark. Planten vokser i lavt vand i åer, vandløb, grøfter, vandhuller, søer, dammer og moser samt på våde enge.

Blade og stængler
Dunhammerens blade er lange, oprette og blågrønne, ca. 1-3 cm brede. Stænglerne er oprette og ret stive.

Blomster
Plantens blomsterstand er en ca. 30 cm lang cylindrisk kolbe. Den består ef en hunkolbe og en hankolbe. Hunkolben er nederst, tykkest og brunsort. Hankolben er øverst, noget tyndere og brungul. Blomsterne bestøves af hinanden med vinden. Der kan være over 100.000 hunblomster i en enkelt kolbe.

Fakta
  • Voksesteder: Sø og vandløb
  • Livsvarighed: Flerårig
  • Højde: 100-300 cm
  • Rod: Jordstængel med udløbere
  • Blade: Linieformede
  • Blomstrer: Juli
  • Frugt: Nød på stilk med svævehår
Vidste du det?
Bredbladet dunhammers frugt er en lille nød, der sidder på en stilk. Frugten har svævehår, der gør, at frøene kan spredes med vinden. Frugterne kan med deres svævehår ligne små vat- eller duntotter. 
Bredbladet dunhammer - Typha latifolia - Broadleaf cattail