Børstesiv

afJørgen Steen

Latinsk navn: Juncus squarrosus
Engelsk navn: Heath Rush
Gruppe: Græsser og siv
Klasse: Enkimbladet
Orden: Sivordenen
Familie: Sivfamilien

Børstesiv forekommer almindeligt i Nord- og Vestjylland og få steder i resten af Danmark. Planten er flerårig og vokser på næringsfattig, fugtig bund på enge, heder og i nåleskove.

Blade og stængel
Børstesiv er tæt og tueformet med mange grågrønne, stive opadrettede blade. Ved tuens grund kan ofte ses visne rester af gamle blade. Stænglen er bladløs.

Blomster og frugt
Langs stænglen er der ofte 2 etager af blomstrende kvaste på ca.5 mm. Blomsterne er brunlige med 2-3 butte blosterblade, 3 frie støvfang samt 6 støvblade. Frugten er en gulbrun kapsel, der indeholder mange små frø.

Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land
  • Flerårig
  • Højde: 15-30 cm
  • Blade: linjeformede
  • Blomstrer: juni-august
  • Frugt: kapsel
Vidste du det?

xxx

Børstesiv - Juncus squarrosus - Heath Rush