Almindelig rapgræs

afJørgen Steen

Latinsk navn: Poa trivialis
Engelsk navn: Rough Bluegrass
Gruppe: Græsser og siv
Klasse: Enkimbladet
Orden: Græsordenen
Familie: Græsfamilien

Almindelig rapgræs er meget almindelig i hele Danmark. Den trives på fugtig, næringsrig bund på enge, i løvskove, i moser og langs vejkanter.

Rødder, blade og blomster
Almindelig rapgræs er en opret plante, der vokser tueformet. Planten har rodslående, overjordiske udløberskud. De nedre bladskeder er sammentrykte, og bladene har en ca.10 mm lang, tilspidset skedehinde.
Plantens småaks er samlet i toppe. Småaksene er fladtrykte, 3-4 mm lange og består af 3-5 små blomster. Småaksets yderavner er kortere end småakset, og de nedre inderavner er uden stak.

Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land
  • Flerårig
  • Højde: 30-75 cm
  • Blade: linjeformede
  • Blomstrer: juni-juli
Vidste du det?
Almindelig rapgræs anvendes i mange sorter til anlæg af golfbaner, græsplæner og vejkanter.
Almindelig rapgræs - Poa trivialis - Rough Bluegrass