Almindelig hvene

afJørgen Steen

Latinsk navn: Agrostis capillaris
Engelsk navn: Common Bent
Gruppe: Græsser og siv
Klasse: Enkimbladet
Orden: Græsordenen
Familie: Græsfamilien

Almindelig hvene er meget almindelig i hele Danmark. Planten vokser særligt på ikke for sur, let fugtig jordbund. Den vokser i vejkanter, græsland, heder, moser og i løvskove.

Blade og rødder
Planten vokser løst tueformet, med korte underjordiske udløbere, der ligger tæt under jordoverfladen. Bladene er grågrønne med tydelige nerver, samt en lige, kort afskåret skedehinde.

Blomster
Blomsterstanden er en fin, udspærret top af rødlige, enblomstrede småaks, hvis grene er udspærrede både under og efter blomstringen.

Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land
  • Flerårig
  • Højde: 10-50 cm
  • Rod: korte udløbere
  • Blade: linjeformede
  • Blomstrer: juni-august
Vidste du det?

Almindelig hvene spredes hurtigt og effektivt ved hjælp af sine underjordiske, men højtliggende udløbere.

Almindelig hvene - Agrostis capillaris - Common Bent