Almindelig hundegræs

afJørgen Steen

Latinsk navn: Dactylis glomerata ssp. glomerata
Engelsk navn: Cock's-foot, Orchard Grass
Gruppe: Græsser og siv
Klasse: Enkimbladet
Orden: Græsordenen
Familie: Græsfamilien

Almindelig hundegræs er almindeligt udbredt i Danmark. Planten vokser på åben bund, på græsmarker, på skrænter, i grøftekanter, i strandkrat, i åbne løvskove, i bebyggelsesområder og på sydvendte klippeskrænter.

Blade og stængel
Planten er mørkegrøn og vokser i tuer med sammentrykte stift oprette strå. Bladene er sylformede og er 4-10 mm brede, ru og med køl.

Blomster
Blomsterstanden er op til 15 cm lang og består af 5-9 sidegrene med pyramideformet ensidig top. Toppene består af duskagtigt samlede småaks. Det enkelte småaks består af 2-5 blomster, hvor dækbladene er beklædt med lange hår på kølen. 

Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land
  • Flerårig
  • Højde: 40-150 cm
  • Blade: sylformede
  • Blomstrer: juni-juli
Vidste du det?
Almindelig hundegæs benyttes som markafgrøde og som foderplante (hø).
Almindelig hundegræs - Dactylis glomerata - Cock's-foot, Orchard Grass