Latinsk navn: Balaenoptera acutorostrata
Engelsk navn: Minke Whale
Klasse: Pattedyr
Orden: Hvaler
Familie: Finhvaler

Vågehvalen lever både på åbent hav og i kystområder. Om vinteren lever vågehvalerne længere sydpå end om sommeren. Forekommer af og til i danske farvande, men lever dog ikke fast i Danmark. Lever normalt i mindre flokke.

Kendetegn
Vågehvalen er en bardehval. Den har 30-70 bugfurer på den hvide bug. Oversiden er grå eller sort. Brystfinnerne er hvide på undersiden. Der er desuden et hvidt bånd på oversiden af brystfinnerne. Rygfinnen er høj og sidder langt tilbage på ryggen Hovedet er spidst, mens halefinnen er bred.

Føde
Vågehvalernes føde består af krebsdyr, plankton og fisk, der svømmer i stimer som fx sild.

Vågehval - Balaenoptera acutorostrata - Minke Whale
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: 6,75-10,5 m
  • Vægt: 5-10 tons
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1 hvert år
  • Drægtighed: 10-12 måneder
Vidste du det?
Der findes over 1 million vågehvaler i verden. Dette gør vågehvalen til den mest almindelige og den mest udbredte bardehval. I både Grønland og Norge er der tilladelse til at fange vågehvaler.  En del vågehvaler omkommer, fordi de fanges og drukner i fiskenet.