Latinsk navn: Orcinus orca
Engelsk navn: Killer whale
Klasse: Pattedyr
Orden: Hvaler
Familie: Delfiner

Spækhuggeren lever ikke fast i danske farvande, men den ses dog af og til. Den lever både på åbent hav og langs kysten. Spækhuggerne lever desuden i familie-flokke på mellem 10 og 50 dyr.

Kendetegn
Spækhuggeren har sort ryg og sorte sider. Undersiden samt aftegningerne på siderne er hvide. Ved hvert øje er der en hvid plet. Rygfinnen kan blive helt op til 2 meter høj. Bag rygfinnen er der en grå aftegning. Lufferne kan blive op til 2 meter lange.

Føde
Spækhuggeren æder små hajer, hvaler, sæler, fugle, havskildpadder og blæksprutter. Spækhuggere jager ofte i flok. De har udviklet nogle meget snedige jagttekniker.

Spækhugger - Tursiops truncatus - Killer whale
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde (han): 510-980 cm
  • Længde (hun): 460-850 cm
  • Vægt (han): op til 9 tons
  • Vægt (hun) op til 5,5 tons
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1 hvert femte år
  • Drægtighed: 15-18 måneder
Vidste du det?
De hvide og sorte aftegninger kamuflerer spækhuggeren. Et dyr, der svømmer over spækhuggeren, vil ikke kunne se spækhuggeren i det mørke havvand. Ligeledes vil et dyr, der svømmer under spækhuggeren, ikke kunne se hvalen på grund af lyset oppefra.