Latinsk navn: Cinclus cinclus
Engelsk navn: White wagtail
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Vandstære

Vandstæren forekommer næsten udelukkende i Danmark om vinteren, hvor fugle nordfra trækker til landet. Vandstæren lever ved rene, stenede og hurtigstrømmende åer og vandløb. I Danmark er der kun registreret få vandstære som stand- og ynglefugle, hvilket skyldes ringe yngleforhold.

Kendetegn
Vandstæren har en mørkegrå fjerdragt, der er mere brunlig på hovedet og bugen. Struben og brystet er skinnende hvidt. Halen er kort, mens benene er kraftige og lange.

Føde
Vandstærens føde består af insektlarver, snegle, orme, tanglopper samt småfisk. Vandstæren finder føden ved at svømme mod strømmen eller gå på bunden af vandløbet.

Vandstær - Cinclus cinclus - White-fronted dipper
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Vingefang: 25,5-30 cm
  • Længde: 18 cm
  • Vægt: 50-75 g
  • Maks. levealder: 10 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 16 dage
  • Ungetid: 19-25 dage
Vidste du det?
Vandstæren er særligt godt tilpasset til at lede efter føde på bunden af vandløb. Fjerdragten er tyk, hvilket holder det kolde vand væk. Vandstæren kan bevæge sig på bunden af vandløbet ved at svømme mod strømmen. Presset fra det strømmende vand holder fuglen nede.