Latinsk navn: Falco peregrinus
Engelsk navn: Peregrine falcon
Klasse: Fugle
Orden: Rovfugle
Familie: Falke

Vandrefalken er en forholdsvis sjælden ynglefugl i Danmark, hvor fuglen yngler på klinter og klippekyster eller ruger i redekasser eller på bygninger. Falken forekommer også lidt mere almindeligt som træk- og vintergæst i kystnære områder med store bestande af overvintrerende vandfugle, som fx Vadehavet.

Kendetegn
Falken har en plettet, blågrå overside og en lysere, tværstribet underside. Brystet, halen og struben er hvid. Derudover har rovfuglen en tydelig sort skægstribe på hver kind. Næbbasis og fødder er gule. Desuden har falken en gul ring om hvert øje.

Føde
Vandrefalkens føde består hovedsageligt af fugle, som falken fanger ved at styrtdykke i høj fart ned efter det.

Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 89-115 cm
  • Længde:  ca. 39-50 cm
  • Vægt (han): 600-750 g
  • Vægt (hun): 900-1300 g
  • Maks. levealder: 17 år
  • Kuldstørrelse: 3-4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 29-32 dage
  • Ungetid: 35-42 dage
Vidste du det?
Hunnen er en del større end hannen, mere brunlig og ikke nær så hvid på brystet, men ellers er de to køn ens. Hunnen kan desuden nedlægge og fortære et bytte på et helt kg. Begge køn foretrækker fugle som fx duer, stære, små ænder og vadefugle.
Vandrefalk - Falco peregrinus - Peregrine falcon