Latinsk navn: Streptopelia decaocto
Engelsk navn: Collared Turtle-dove
Klasse: Fugle
Orden: Duefugle
Familie: Duer

Tyrkerduen er knyttet til mennesker og lever i byer, villakvarterer, parker, haver, landsbyer og ved gårde. Den bygger reder i træer, buske eller på bygninger. Tyrkerduet er standfugle, og de fleste bliver i yngleområdet hele året.

Kendetegn
Tyrkerduen er en mindre, slank due med lang hale og smalle vinger. Den er lyst beigegrå på oversiden og sandfarvet på undersiden med svagt rosa bryst. Hovedet er grårosa. Duen har en karakteristisk smal, aflang, sort-hvid plet på halsens sider.

Føde
Tyrkerduer lever af frø og korn. Efterår og vinter søger duerne spildkorn i store flokke på høstede marker og ved kornsiloer. Tyrkerduen er også en hyppig gæst ved foderbrættet.

Tyrkerdue - Streptopelia decaocto - Collared Turtle-dove
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 47-55 cm
  • Længde: 32 cm
  • Vægt: 150-225 g
  • Maks. levealder: 17 år
  • Kuldstørrelse: 2 æg
  • Antal kuld: 2-4
  • Rugetid: 14-16 dage
  • Ungetid: over 17 dage
Vidste du det?
For omkring 100 år siden levede tyrkerduen kun i Sydøsteuropa. Siden har arten spredt sig meget hurtigt til det meste af Europa, og i 1950 ynglede duen for første gang i Danmark. I dag er tyrkerduen en almindelig ynglefugl i hele landet.