Latinsk navn: Podiceps cristatus
Engelsk navn: Great crested grebe
Klasse: Fugle
Orden: Lappedykkere
Familie: Lappedykkere

Toppet lappedykker er almindeligt udbredt i hele Danmark året rundt. Nogle som standfugle, der overvintrer i landet, andre kun som trækgæster. Toppet lappedykker lever ved større søer samt åløb med en kraftig plantevækst på bredden. Den forekommer ligeledes i fjorde.

Kendetegn
Toppet lappedykker er den største af de danske lappedykkere og i yngledragten er den let genkendelig på de lange, sorte fjerører. Issen er sort. Oversiden er gråbrun, mens underside, hals, strube og kinder er hvide. Kindfjerene er orange.

Føde
Lappedykkeren lever især af småfisk men den tager også frøer, krebsdyr og vandinsekter, og den spiser vandplanter.

Toppet lappedykker - Podiceps cristatus - Great crested grebe
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 46-71 cm
  • Længde: 45-51 cm
  • Vægt: 750-1200 g
  • Maks. levealder: 19 år
  • Kuldstørrelse: 3-4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 28 dage
  • Ungetid: 71-79 dage
Vidste du det?
Toppet lappedykkerne bygger rede ved søbredden. Reden er flydende og oversvømmes derfor ikke. Ungerne passes efter udklækningen af begge forældre, som tit ses svømme rundt med ungerne på ryggen. På den måde kan ungerne holde sig varme.