Latinsk navn: Parus cristatus
Engelsk navn: Crested tit
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Mejser

Topmejsen er en meget almindelig ynglefugl i Jylland og på Fyn, men den mangler i den østlige del af Danmark og på de sydfynske øer, hvor kun enkelte strejfende topmejser er set. Det skyldes, at topmejsen foretrækker at leve i områder med granskove, og at den nødigt krydser åbent vand. Den lever inden for et lille område året rundt.

Kendetegn
Topmejsen kendes især på sin spættede top, der kan være mørkebrun og næsten sort. Topmejsen er brunlig på oversiden og lys grå på undersiden.

Føde
Topmejsen lever især af insekter og edderkopper samt granfrø. Lige som flere andre fugle gemmer topmejsen vinterforråd af granfrø i revner og sprækker i træerne, hvor den holder til.

Topmejse - Crested tit - Parus cristatus
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 17-20 cm
  • Længde: 11,5 cm
  • Vægt: 10-13 g
  • Maks. levealder: 11 år
  • Kuldstørrelse: 5-8 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 13-15 dage
  • Ungetid: 16-20 dage
Vidste du det?
Hun-topmejsen hugger selv sit redehul i et gammelt træ ligesom spætterne. Hun lægger 4-6 æg i reden. Ved at vælge et godt beskyttet sted til reden, er det ikke nødvendigt for topmejsen at lægge så mange æg som andre mejser.