Latinsk navn: Cepphus grylle
Engelsk navn: Black guillemot
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Alkefugle

Tejsten er en forholdsvis almindelig yngle- og standfugl i Danmark. Den lever og yngler i kolonier på småøer i Kattegat og i Store Bælt. Størstedelen af de danske tejster overvinterer i det sydvestlige Kattegat nær ynglestederne.

Kendetegn
I yngledragten er tejsten helt sort med tydeligt vidt vingespejl og hvide undervinger. Om vinteren er tejsten mere lys med hvidgrå underside og hoved samt sort- og hvidstribet ryg. Det hvide vingesejl ses også om vinteren. Næbbet er spidst og sort, og benene er røde.

Føde
Tejstens føde består især af fisk, krebsdyr, orme og bløddyr, som den finder i vandet eller på bunden. Tejsten svømmer godt, og den kan dykke over 8 m ned i vandet efter føde.

Tejst - Cepphus grylle - Black guillemot
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 49-58 cm
  • Længde: 30-38 cm
  • Vægt: 340-490 g
  • Maks. levealder: 28 år
  • Kuldstørrelse: 1 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 21-24 dage
  • Ungetid: 35 dage
Vidste du det?
Tejsten yngler normat i klippesprækker, men i Kattegat er tejsten nødsaget til at yngle i haveområder under sten, i fiskekasser eller i lerklinter, hvor fuglen selv laver et redehul til at lægge sit æg i. Begge forældre ruger ægget og fodrer ungen.