Latinsk navn: Falco tinnunculus
Engelsk navn: Common kestrel
Klasse: Fugle
Orden: Rovfugle
Familie: Falke

Tårnfalken er en almindelig stand- og trækfugl i Danmark og kan dermed ses hele året. Falken lever, yngler og jager i det åbne land, med spredt bevoksning som på marker og enge, samt langs veje. Rovfuglen lægger sine æg i hulrum som fx redekasser og gamle kragereder eller i bygninger og levende hegn.

Kendetegn
Hannen har rødbrun ryg og vingeoversider med mørke pletter samt gylden, plettet underside. Hovedet og halen er blågrå. Yderst på halen er der et sort bånd. Hunnen er brun med sorte tværstriber på oversiden og en lys, plettet bug. Hunnens hale er som regel brun med mørke tværbånd og bredt, sort endebånd. Tårnfalkens vinger er lange, smalle og spidse.

Føde
Tårnfalken lever hovedsageligt af mus.

Tårnfalk - Falco tinnunculus - Common kestrel
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 65-80 cm
  • Længde: 30-35 cm
  • Vægt (han): 190-240 g
  • Vægt (hun): 220-300 g
  • Maks. levealder: 16 år
  • Kuldstørrelse: 3-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 22-23 dage
  • Ungetid: 27-30 dage
Vidste du det?
Tårnfalken muser ofte i luften, hvilket betyder, at den står stille i luften med blafrende vinger og halen spredt ud. Herfra får den øje på mus eller andre smådyr, som den styrtdykker ned efter. Falken kan også sidde og holde udkig efter små byttedyr fra en høj pæl eller fra et højt træ i det åbne landskab.