Latinsk navn: Lanius excubitor
Engelsk navn: Great Grey Shrike
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Tornskader

Stor tornskade yngler få steder i Vestjylland i åbne mose- og hedeområder med spredte træer og buske, læhegn og i skovkanter ud mod det åbne landskab. De danske fugle er standfugle, der bliver i yngleområdet hele året. Stor tornskade optræder også som fåtallig træk- og vintergæst nordfra. I træktiden og om vinteren kan fuglene ses på dyrkede marker, enge, moser og i skovlysninger.

Kendetegn
Stor tornskade har sølvgrå ryg og isse, sorte vinger, hvid kind og underside, bred, sort øjenstribe og lang, sort hale med hvide yderfjer. Næbbet er kraftigt og sort. 

Føde
Tornskaden æder mus, småfugle, insekter, padder og firben.

Stor tornskade - Lanius excubitor - Great Grey Shrike
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 30-35 cm
  • Længde: 24 cm
  • Vægt: 55-80 g
  • Maks. levealder: 8 år
  • Kuldstørrelse: 5-7 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 15 dage
  • Ungetid: 19-20 dage
Vidste du det?
Ligesom rødrygget tornskade spidder stor tornskade sit bytte på torne og grene. Tornskaden hamstrer føde, som den gemmer til perioder med dårligt vejr og ringe fødemuligheder.