Latinsk navn: Charadrius hiaticula
Engelsk navn: Ringed plover
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Brokfugle

Stor præstekrave er en almindelig yngle- og trækfugl overalt i Danmark i perioden februar-oktober. Fuglen lever ved kyster på strandenge og på andre uforstyrrede vadeflader. De store præstekraver søger føde alene og ses sjældent i flokke. Få præstekraver overvintrer i Danmark.

Kendetegn
Den store præstekrave har et kort, gult næb med sort spids, gule ben samt ret store øjne. Fuglen har en gråbrun overside og hvid underside med sort brystbånd og hvid halskrave. Fuglens pande er hvid med to sorte bånd.

Føde
Stor præstekrave lever af insekter, orme, krebs- dyr - især tanglopper, muslinger og snegle. Den søger føde ved skiftevis at løbe lidt, standse op, lede efter mad og løbe videre.

Stor præstekrave - Charadrius hiaticula - Ringed plover
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 48-57 cm
  • Længde: ca. 19 cm
  • Vægt: 55-75 g
  • Maks. levealder: 20 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1-3
  • Rugetid: 23-25 dage
  • Ungetid: 24 dage
Vidste du det?
Den store præstekrave yngler ved kyster med sand, grus, mudder og sten. Som noget meget særegent kan stor præstekrave aflede opmærksomheden fra sine æg eller unger ved at spille syg og derved beskytte æg og unger mod fjender.