Latinsk navn: Limosa limosa
Engelsk navn: Black-tailed godwit
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle

Stor kobbersneppe er en ret fåtallig yngle- og trækfugl i Danmark fra marts til august-oktober. Enkelte fugle overvintrer i landet, men størstedelen trækker til Vestafrika. Kobbersneppen findes især i den nordvestlige del af Jylland på mudderflader og ved Vadehavets kyster. Den yngler især på strandenge og i marskområder.

Kendetegn
Den store kobbersneppe har et meget langt, lige næb og lange, mørke ben. I yngletiden er fuglen kobberrød på brystet, hovedet og halsen. Om vinteren er den gråbrun med hvid bug. Derudover har sneppefuglen hvide vingebånd og sort halebånd.

Føde
Stor kobbersneppe finder føde på lavt vand ved at bore sit næb ned i mudderet. Føden består af orme, insekter, krebsdyr, snegle og muslinger.

Stor kobbersneppe - Limosa limosa - Black-tailed godwit
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 62-70 cm
  • Længde: 37-44 cm (heraf udgør næbbet ca. 8-11 cm)
  • Vægt (han): 280-400 g
  • Vægt (hun): 300-500 g
  • Maks. levealder: 23 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 22-24 dage
  • Ungetid: 25-30 dage
Vidste du det?
De store kobbersnepper er ofte meget larmende på deres ynglepladser, hvor de enlige hanner udfører en særlig parringsflugt. Den består af gentagne styrtdyk fra store højder eller vippende bevægelser fra side til side, mens han udstøder høje kald.