Latinsk navn: Bubo bubo
Engelsk navn: Eagle Owl
Klasse: Fugle
Orden: Ugler
Familie: Ugler

Stor hornugle er en sjælden ynglefugl i Danmark. Den yngler i grusgrave og skove i Jylland. Reden placeres i gamle krage- og rovfuglereder, skrænter, ved bygninger eller på jorden. Hornuglen jager om natten. Om dagen sidder den skjult i et træ eller en busk. 

Kendetegn
Den store hornugle er en meget stor ugle. Den har en mørk gråbrun overside med sorte pletter, og en gulbrun underside med sorte længdestriber. Hornuglen har et bredt hoved med to lange, brede fjerhorn og et gråbrunt ansigt med store orangerøde øjne. Stor hornugle har en dyb tuden. 

Føde
Uglen æder rotter, pindsvin, mosegrise, mus, måger, kragefugle, duer og andre ugler.

Stor hornugle - Bubo bubo - Eagle Owl
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 155-188 cm
  • Længde: 65-70 cm
  • Vægt (han): 1,5-2 kg
  • Vægt (hun): 2,3-3 kg
  • Maks. levealder: 26 år
  • Kuldstørrelse: 2-4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 34-36 dage
  • Ungetid: 50-60 dage
Vidste du det?
Stor hornugle er en udpræget standfugl, der bliver i yngleområdet hele året. Ungfuglene forlader dog reden i løbet af vinteren og strejfer rundt.