Latinsk navn: Carduelis carduelis
Engelsk navn: Goldfinch
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Finker

Stillitsen er meget almindelig i Danmark, både som ynglefugl og som vintergæst, der kommer nordfra. En del af de danske ynglende stillitser overvintrer i Sydeuropa. Stillitsen holder især til i småskove i nærheden af åbent land, hvor den kan finde føde på udyrkede arealer med tidsler og urter.

Kendetegn
Stillitsen er let at kende på sin meget spraglede fjerdragt, bl.a. det sorte, røde og hvide ansigt og de brede, gule vingebånd på de mørke vinger.

Føde
Stillitsen lever især af frø fra urter, tidsler og burreplanter. Den bruger sit korte, spidse næb ligesom et pincet til at trække frøene ud af frøkapslerne.

Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 21-25,5 cm
  • Længde: 12 cm
  • Vægt: 14-18 g
  • Maks. levealder: 11 år
  • Kuldstørrelse: 5-6 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 12-13 dage
  • Ungetid: 13-15 dage
Vidste du det?
Stillitsen bygger sin rede øverst i et højt løvtræ. Reden er meget flot vævet sammen af græsstrå og rødder og foret med uld fra fx tidselplanter.
Stillits (Stillids) - Goldfinch - Carduelis carduelis