Latinsk navn: Arenaria interpres
Engelsk navn: Turnstone
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle

Stenvenderen er en sjælden ynglefugl i Danmark, men den er ret almindelig som trækgæst i april-maj og juli-september. Stenvendere ses normalt alene eller i småflokke ved kyster med sten og sand. Nogle få fugle overvintrer i Danmark ved isfri kyster.

Kendetegn
I yngletiden er stenvenderen rødbrun og broget med sort bryst, hvid bug og sort-hvidt hoved med en hvid plet på hver side af næbbet. Om vinteren er stenvenderen gråbrun med hvid underside og sort bryst. Fuglen har desuden et kort, sort næb og korte, orange ben.

Føde
Stenvenderens føde består af tanglopper, insekter, bløddyr samt fiskerester og ådsler. Stenvenderen har fået sit navn, fordi den finder føden ved at skubbe sten væk med næbbet.

Stenvender - Arenaria interpres - Turnstone
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 43-49 cm
  • Længde: 21-24 cm
  • Vægt: 80-110 g
  • Maks. levealder: 21 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 22-24 dage
  • Ungetid: 19-21 dage
Vidste du det?
I luften kan man kende stenvenderen på de tydelige hvide tegninger på oversiden af fjerdragten. Fuglen har en delvist hvid hale, markant hvid ryglinie, hvidt vingebånd samt smalle hvide tegninger mellem ryglinien og vingerne.