Latinsk navn: Parus ater
Engelsk navn: Coal Tit
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Mejser

Sortmejsen er en meget lille og buttet mejse. Den er en meget almindelig ynglefugl i Danmark, hvor den foretrækker at leve i granskovene. De fleste ynglende sortmejser lever her hele året, men om vinteren kommer mange sortmejser nordfra til Danmark, hvor de overvintrer.

Kendetegn
Sortmejsen kendes på sin sorte hætte og den hvide nakkeplet samt den grå ryg.

Føde
Sortmejserne færdes på grund af deres meget ringe størrelse på de yderste grene i grantræerne, hvor større fugle ikke kan opholde sig. Om sommeren spiser de insekter og smådyr, og om vinteren er føden mest frø og nødder.

Sortmejse - Coal Tit - Parus ater
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 17-21 cm
  • Længde: 11,5 cm
  • Vægt: 8-10 g
  • Maks. levealder: 9 år
  • Kuldstørrelse: 7-11 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 14 dage
  • Ungetid: 16-19 dage
Vidste du det?
Sortmejsen samler i løbet af efteråret nødder, frø og smådyr som vinterforråd. Den maser insekterne og sætter dem fast i en revne i en gren eller bag et stykke løst bark.