Latinsk navn: Tringa erythropus
Engelsk navn: Spotted redshank
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle

Sortkliren er almindelig som trækfugl i Danmark. Den kan ses på træk i april-maj, hvor fuglene også fælder deres fjer, og igen i juni-november. Fuglen lever på lavvandede vadeflader langs kysterne. Rigtig mange fugle raster desuden i Vadehavet. Sortkliren yngler ikke i Danmark, men nordpå i andre skandinaviske lande samt Rusland og Sibirien.

Kendetegn
I yngledragten er sortkliren helt sort med hvidlige pletter på oversiden samt hvid gump og hale. Om vinteren er fuglen mere lysegrå med hvid underside. Sortkliren har rødlige ben og et spinkelt, langt rødt og sort næb.

Føde
Sortkliren er en svømmefugl, der lever af vandinsekter, krebsdyr, bløddyr, orme, frøer, haletudser og småfisk, som den finder på lavt vand eller i mudderbunden.

Sortklire - Tringa erythropus - Spotted redshank
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 48-67 cm
  • Længde: 29-32 cm (heraf udgør næbbet ca. 5-6 cm)
  • Vægt (han): 135-170 g
  • Vægt (hun): 160-205 g
  • Maks. levealder: 8 år
  • Kuldstørrelse: 3-4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: ca. 22-25 dage
  • Ungetid: ?
Vidste du det?
Sortkliren yngler nordpå i skov- områder med fugtige højmoser, hvor reden er en fordybning i jorden eller på en tue. Reden fores med plantedele. Alt tyder på, at hunnen kun bliver ved reden de første par dage efter æggene er lagt. Herefter er det hannen, der udruger æggene og passer og fodrer ungerne.