Latinsk navn: Melanitta nigra
Engelsk navn: Common Scoter
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Sortanden er en meget almindeligt træk- og vintergæst i september-maj. Omkring en halv million sortænder overvintrer i danske farvande - især i Kattegat og i Vadehavet. Ænderne lever langs kysterne eller ude på havet, hvor der højst er 20 meter dybt. Ænderne foretrækker ofte havområder med lavvandede sandbunker, hvor de dykker efter føde.

Kendetegn
Sortanden er som navnet siger sort. Hunnen er dog mørkebrun med lyse kinder og hals samt mørk kalot og brunt næb. Hannens næb er sort med en tydelig trekantet, gul plet foran en pukkel øverst på næbbet. Sortænder optræder normalt i meget store flokke på over 1.000 fugle.

Føde
Sortænder lever hovedsageligt af muslinger, krebsdyr, snegle og orme.

Sortand - Melanitta nigra - Common Scoter
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 70-90 cm
  • Længde: 44-54 cm
  • Vægt (han): 1300-1450 g
  • Vægt (hun): 1200-1300 g
  • Maks. levealder: 16 år
  • Kuldstørrelse: 6-8 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 30-31 dage
  • Ungetid: 45-50 dage
Vidste du det?
I Danmark optræder sortænderne især i store antal om vinteren, men de findes dog også i landet om sommeren, hvor sortænderne bl.a. fælder deres fjer i store flokke i Vadehavet i juni-august. Ænderne yngler dog ikke i Danmark, men længere nordpå i fjelde og tundraområder.