Latinsk navn: Garrulus glandarius
Engelsk navn: Jay
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Kragefugle

Skovskaden er en ret sky fugl. Man ser den især, når den flyver mellem trætoppene i løvskoven, hvor den mest holder til. Af og til træffes skovskaden dog i det åbne land og ved foderbrædter. Skovskaderne lever året rundt i et lille område. I år, hvor der er mange agern, kan der komme store flokke af skovskader til Danmark nordfra for at overvintre.

Kendetegn
Skovskaden kendes nemt på den rødbrune fjerdragt med de tydelige blå, sorte og hvide felter. Desuden har den en sort skægstribe og på hovedet nogle gråsorte fjer, som den kan rejse.

Føde
Om sommeren lever skovskaden mest af snegle, orme og insekter, men den tager også andre fugles æg og unger. Om vinteren lever skovskaderne mest af frø, bær og frugt.

Skovskade - Jay - Garrulus glandarius
Fakta
  • Levesteder: Skoven
  • Vingefang: 52-58 cm
  • Længde: 34 cm
  • Vægt: 140-190 g
  • Max levealder: 16 år
  • Kuldstørrelse: 5-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 16 dage
  • Ungetid: 20 dage
Vidste du det?
Skovskaden har travlt med at samle agern om efteråret, som den gemmer i huller i jorden. På den måde har skovskaden sine egne spisekamre. Når det bliver vinter, og der er mangel på føde, finder skovskaden hurtigt frem til sin gemte mad.