Latinsk navn: Anthus trivialis
Engelsk navn: Tree Pipit
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Pibere og vipstjerter

Skovpiberen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den yngler i skovbryn, lysninger, åben skov og på heder og overdrev med læhegn og spredte træer og buske. Trækfugl, der ankommer i april-maj og trækker bort i august-september. Skovpiberen er også en talrig trækgæst, der passerer landet i træktiden april-juni og juli-oktober. 

Kendetegn
Skovpiberen har et kraftigt, kort næb og en kort bagklo. Fuglen har gråbrun ryg med mørke længdestriber, svagt stribede flanker, gulligt, stribet bryst og hvid øjenbrynstribe i ansigtet.

Føde
Skovpibere lever af insekter, edderkopper og smådyr, som de fanger på jorden. Om efteråret og vinteren æder fuglene også frø.

Skovpiber - Anthus trivialis - Tree Pipit
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 25-27 cm
  • Længde: 15 cm
  • Vægt: 20-25 g
  • Maks. levealder: 8 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 2-3
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 12-13 dage
Vidste du det?
Skovpiberen har sangflugt, hvor den med udgangspunkt i ét træ stiger lige op, mens sangen accelerer. Derefter daler den nedad i cirkler på udbredte vinger og hale og lander i et nyt træ. I takt med, at fuglen daler, bliver sangen langsommere.