Latinsk navn: Bombycilla garrulus
Engelsk navn: Bohemian Waxwing
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Silkehaler

Silkehalen er en almindelig træk- og vintergæst i Danmark i perioden fra midt oktober til hen i maj. Arten forekommer i storbyer med bærbuske og -træer. Antallet af silkehaler i Danmark varierer meget fra år til år afhængigt af fødemængden i yngleområderne. I nogle år forekommer Silkehaler i store invasioner. Silkehaler yngler i det nordligste Skandinavien og Sibirien fra midt maj til midt juli.

Kendetegn
Silkehalen er en særegen, lysebrun spurvefugl med nakketop, sort maske ved øjnene og sort hagesmæk. Arten har blålig hale med gult halebånd samt røde, gule og hvide felter i vingerne. Kaldet lyder som små klokker, der ringer.

Føde
Silkehaler lever hovedsageligt af bær, især rønnebær. I yngletiden består føden også af insekter.

Silkehale - Bohemian Waxwing - Bombycilla garrulus
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 32-35,5 cm
  • Længde: 18 cm
  • Vægt: 40-70 g
  • Maks. levealder: 5 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 15-17 dage
Vidste du det?
Flokke af silkehaler er kendt for at kunne plyndre rønnebærtræer- og buske på minutter. Silkehalen har en særlig stor lever, der gør, at den kan omsætte og forbrænde alkoholen i gærede bær uden at blive beruset.