Latinsk navn: Larus fuscus
Engelsk navn: Lesser black-backed gull
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Måger

Sildemågen er almindelig som yngle- og trækfugl i Danmark. Fuglene kommer til landet i marts og trækker bort igen til september. De fleste sildemåger overvintrer sydpå, kun enkelte bliver i Danmark. Mågen lever normalt ude på havet, men den kan også ses ved kyster og i havne.

Kendetegn
Sildemågen er den mindste af de store, danske måger. Den er slank med smalle vinger og gule fødder, hvilket adskiller den fra svartbagen. Ellers er mågen hvid med mørkegrå eller sorte vinger, der er lyse på undersiden med mørkere svingfjer. Næbbet er gult med rød plet. De unge sildemåger er mørkebrune.

Føde
Sildemågen lever hovedsagelig af fisk, men tager også krebsdyr, bløddyr, insekter og affald.

Sildemåge - Larus fuscus - Lesser black-backed gull
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 120-148 cm
  • Længde: 50-56 cm
  • Vægt: 650-1000 g
  • Maks. levealder: 34 år
  • Kuldstørrelse: 3 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 24-27 dage
  • Ungetid: 30-40 dage
Vidste du det?
Sildemågerne yngler i store kolonier - ofte nær sølvmåger. De foretrækker at yngle på småøer og holme i Kattegat eller langs de danske kyster. Reden placeres på land skjult i græs eller anden vegetation. Begge forældre står for at bygge reden, udruge æggene og fodre ungerne.