Latinsk navn: Alauda arvensis
Engelsk navn: Skylark
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Lærker

Sanglærken er en meget almindelig og talrig ynglefugl i hele landet. Den lever i det åbne landskab på agerland, overdrev, enge, heder, strandenge og i klitter.

Kendetegn
Sanglærkens spraglet gråbrun med mørke og lyse striber på oversiden. Undersiden er hvid med gulbrunt, stribet bryst. Sanglærker har stribet isse, hvid strube, lys halskrave, mørk kindplet, hvid øjenstribe og en lille fjertop, der kan rejses. Sangflugt, hvor lærkerne står stille i luften på svirrende vinger med udbredt hale. Sangen er smuk og trillende.

Føde
Sanglærker finder deres føde på jorden. De æder urter, frø, korn, blade, friske skud, knopper, insekter, edderkopper og smådyr.

Sanglærke - Alauda arvensis - Skylark
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 30-36 cm
  • Længde: 16-19 cm
  • Vægt: 33-45 g
  • Maks. levealder: 9 år
  • Kuldstørrelse: 3-5 æg
  • Antal kuld: 2-3
  • Rugetid: 11-12 dage
  • Ungetid: 18-20 dage
Vidste du det?
Sanglærken er en vejrfugl. I kolde vintre trækker sanglærkerne mod syd/sydvest for at overvintre. Men i milde vintre overvintrer en del sanglærker her i landet, hvor de kan ses i småflokke på marker. Sanglærker kan også trække flere gange frem og tilbage i løbet af vinteren og foråret, hvis vejret skifter.