Latinsk navn: Turdus philomelos
Engelsk navn: Song thrush
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Drosler

Sangdroslen er en meget almindelig ynglefugl i Danmark. Den holder til i skove og parker, men den yngler helst i høje nåletræer. Derfor er der flest sangdrosler i områder med nåleskov. Om efteråret og om foråret kan man om natten ofte høre flokke af sangdrosler, der flyver mod deres sommer- eller vinteropholdssted.

Kendetegn
Sangdroslen kendes på sit gulbrune bryst med mange mørkebrune pletter i flere rækker. Pletterne ligner små pilespidser.

Føde
Sangdroslen lever af snegle, orme og insekter, som den finder på jorden.

Fakta
  • Levesteder: Skoven
  • Vingefang: 33-36 cm
  • Længde: 23 cm
  • Vægt: 65-90 g
  • Maks. levealder: 17 år
  • Kuldstørrelse: 3-5 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 12-13 dage
  • Ungetid: 12-15 dage
Vidste du det?
Sangdroslen er ekspert i at åbne sneglehuse. Den hamrer sneglehuset ned mod en sten, indtil der går hul på skallen. Så spiser den sneglen. Sangdroslen vender ofte tilbage til samme sten mange gange. Derfor ligger tit en hel lille bunke sneglehuse ved sangdroslens "værksted".
Sangdrossel - Song thrush - Turdus philomelos