Latinsk navn: Calidris alba
Engelsk navn: Sanderling
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle

Sandløberen er ret almindelig som trækgæst i juli-september og marts-juni ved de fleste danske kyster og sandstrande, dog især ved den jyske vestkyst og i Vadehavet. Sandløbere optræder også i Danmark både vinter og sommer, men de yngler dog ikke i landet. På trækket optræder fuglene ofte i store flokke.

Kendetegn
I yngletiden er sandløberen rødbrun og plettet med hvid underside og gullig ring omkring næbbet. Om vinteren er fuglene helt hvide med plettet, lysegrå overside samt sorte vingefjer. Sandløberen ligner den almindelige ryle, men har et kortere og mere lige, mørkt næb. Desu- den har fuglen hvide vingebånd og sorte ben.

Føde
Sandløberen lever af forskellige smådyr som insekter, larver, orme, krebsdyr og bløddyr.

Sandløber - Calidris alba - Sanderling
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 36-39 cm
  • Længde: 18-21 cm
  • Vægt: 45-85 g
  • Maks. levealder: 18 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1-2
  • Rugetid: 24-27 dage
  • Ungetid: 23-24 dage
Vidste du det?
Sandløberen har fået sit navn, fordi den finder føde ved at løbe frem og tilbage mellem bølgeslagene i strandkanten. Her æder den, hvad bølgerne lader blive tilbage, og den opsamler det ved at stikke sit let åbne næb ned i sandet. Fuglen kan dog også finde føde længere oppe på stranden.