Latinsk navn: Anser fabalis
Engelsk navn: Bean goose
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Sædgåsen er en almindelig trækfugl og vintergæst i Danmark fra september-maj, især i Nordjylland og i Sydøstdanmark. Sædgæs færdes om dagen inde i landet på marker og enge, hvor de søger føde. Om aften samles de ved lavvandede kyster, fjorde og søer for at overnatte. Sædgæs yngler normalt ret skjult ved skovmoser, søer eller på småøer.

Kendetegn
Sædgåsen har orange ben og næb, der er sort inderst ved hovedet. Sædgæs er grå med lyse strejf og lys eller helt hvid underside. Vingerne er dog mørke på undersiden. Hovede og nakke er mørkebrune. Sædgæs optræder ofte i store flokke, og de er meget sky.

Føde
Sædgæs er planteædere. De lever af rødder, græs samt afgrøder og korn.

Sædgås - Anser fabalis - Bean goose
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 142-175 cm
  • Længde: 64-88 cm
  • Vægt (han): 2600-3200 g
  • Vægt (hun): 2300-2800 g
  • Maks. levealder: 25 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 27-29 dage
  • Ungetid: 56 dage
Vidste du det?
I Danmark findes der to racer af sædgåsen. Den ene er mest almindelig, nemlig skov-sædgåsen, og den anden er den lidt mere sjældne tundra-sædgås. Skov-sædgåsen yngler i det nordlige Skandinavien, hvorimod tundra-sædgåsen yngler længere nordpå, i de arktiske tundraområder.