Latinsk navn: Lanius collurio
Engelsk navn: Red-backed Shrike
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Tornskader

Rødrygget tornskade er en almindelig ynglefugl og trækgæst i det meste af landet. Den lever i skovlysninger, ved skovbryn og i det åbne, tørre land med markhegn, overdrev, spredte tornede buske og tornekrat. Trækfugl, der ankommer i maj-juni og trækker retur i august-september. Tornskaden er meget aggressiv og jager andre fugle væk fra sit territorium.

Kendetegn
Rødrygget tornskade er slank med en meget lang hale og et kraftigt næb. Hannen har rødbrun ryg, grå nakke og isse, hvid strube og kind, bred, sort øjenstribe og lys underside med rosa bryst. Hunnen er gråbrun med lys underside og striber.

Føde
Tornskadens føde består af insekter, firben, frøer, små mus og småfugle.

Rødrygget tornskade - Lanius cullorio - Red-backed Shrike
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 24-27 cm
  • Længde: 17 cm
  • Vægt: 22-47 g
  • Maks. levealder: 7 år
  • Kuldstørrelse: 5-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 13-16 dage
  • Ungetid: 14 dage
Vidste du det?
Rødrygget tornskade spidder noget af byttet ved fødeoverskud på torne af tjørnekrat, slåen og buske. Forrådet gemmes til perioder hvor vejret er dårligt, og jagtmulighederne er ringe.