Latinsk navn: Columba palumbus
Engelsk navn: Wood pigeon
Klasse: Fugle
Orden: Duefugle
Familie: Duer

Ringduen kaldes også skovdue. Den er en almindelig ynglefugl i Danmark og træffes både i skove, haver og på marker. Omkring halvdelen af ringduerne i Danmark er trækfugle. Om efteråret kan de ses i flokke på flere tusinde fugle. Man regner med, at der nedlægges omkring 300.000 ringduer om året af jægerne.

Kendetegn
Ringduen kendes især på et bredt, hvidt bånd tværs over vingen, som ses bedst, når duen flyver. De voksne fugle har en plet på halsen, som er hvid nederst og grønlig øverst.

Føde
Ringduen lever især af frø og korn samt kerner fra frugt. I skovbunden finder den bog og agern.

Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
  • Vingefang: 75-80 cm
  • Længde: 41 cm
  • Vægt: 450-520 g
  • Maks. levealder: 17 år
  • Kuldstørrelse: 2 æg
  • Antal kuld: 2-3
  • Rugetid: 17 dage
  • Ungetid: 33-34 dage
Vidste du det?
Ringduens rede er en lille samling kviste, som den lægger tværs over nogle grene højt oppe i et træ. Reden er ofte så groft bygget, at man kan se de to hvide æg nedefra. Ringduen får 2-3, nogle gange 4 kuld unger om året.
Ringdue - Wood pigeon - Columba palumbus