Latinsk navn: Turdus torquatus
Engelsk navn: Ring Ouzel
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Drosselfugle

Ringdroslen er en sjælden trækgæst forår og efterår i Danmark på marker, enge og i områder med moser og krat. Arten yngler normalt ikke i Danmark. Andre steder i Europa og Asien yngler den i klippe- og fjeldterræn med krat eller spredt skov.

Kendetegn
Arten er sort eller brunsort med halvmåneformet hvid eller lys ring på brystet, lyse vingefjer og gult næb med mørk spids. Ringdrosler minder til forveksling om solsorten, men kan kendes på de lysere vinger. 

Føde
Ringdrosler lever af insekter, orme og andre smådyr samt bær og frugter.

Ringdrossel - Ring Ouzel - Turdus torquatus
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 39-42 cm
  • Længde: 24-27 cm
  • Vægt: 90-130 g
  • Maks. levealder: ? år
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 14 dage
  • Ungetid: 14 dage
Vidste du det?
xx