Latinsk navn: Caprimulgus europaeus
Engelsk navn: European Nightjar
Klasse: Fugle
Orden: Natravne
Familie: Natravne

Natravnen er en fåtallig ynglefugl i Nord- og Vestjylland. Sjælden i resten af landet. Natravne lever i åbne skove, på overdrev, åbne, tilgroede heder, klitplantager, hedeplantager og sandede skovrydninger. Trækfugl, der ankommer i maj-juni og trækker retur i juli-september. 

Kendetegn
Natravnen er gråbrun og spraglet med barkmønster og tværbåndet underside. Hovedet er bredt og fladt hoved med et lille, kroget næb og store, sorte øjne. Hannen har hvide pletter i vingerne og på halen. Om dagen sover natravne på jorden eller på en gren. De er godt kamuflerede og meget svære at få øje på.

Føde
Natravne lever af flyvende, nataktive insekter som natsværmere. 

Natravn - Caprimulgus caprimulgus - Nightjar
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 54-60 cm
  • Længde: 26-27 cm
  • Vægt: 75-100 g
  • Maks. levealder: 11 år
  • Kuldstørrelse: 2 æg
  • Antal kuld: 1-2
  • Rugetid: 17-18 dage
  • Ungetid: 16-17 dage
Vidste du det?
Natavne jager om natten ved hjælp af store lysfølsomme øjne og et bredt næb med små stive børster, der stritter ud som en fangkurv. Børsterne bruges til at fange byttet med.