Latinsk navn: Sylvia atricapills
Engelsk navn: Blackcap
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Sangere

Munken er en trækfugl og en meget almindelig ynglefugl i Danmark. Den er også en almindelig trækgæst fra nord.

Kendetegn
Munken har fået sit navn på grund af dens kalot. Hannen har en helt sort kalot, mens hunnen har en rødbrun kalot. Munken kan forveksles med nogle mejsefugle, som også har en kalot, men munken er en mere spinkel fugl med et tyndt og spidst næb.

Føde
Munkene lever som de fleste sangere især af insekter og smådyr om sommeren, mens de om efteråret mest spiser frø, frugter og bær.

Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 20-23 cm
  • Længde: 14 cm
  • Vægt: 14-20 g
  • Maks. levealder: 11 år
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 1-2
  • Rugetid: 10-12 dage
  • Ungetid: 10-13 dage
Vidste du det?
Munkene, som yngler i Danmark, vælger forskellige trækruter. Munkene fra Jylland overvintrer i Spanien og i Vestafrika, mens munkene fra Sjælland trækker øst om Middelhavet og overvintrer i de tropiske områder i Østafrika.
Munk - Blackcap - Sylvia atricapills