Latinsk navn: Turdus viscivorus
Engelsk navn: Mistle thrush
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Drosler

 

Misteldroslen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Der kommer dog også mange misteldrosler nordfra på træk gennem Danmark.

Kendetegn
Misteldroslen er den største af vore drosler. Den kendes fra andre drosler på de runde pletter på undersiden samt den lysere og mere grålige fjerdragt.

Føde
Misteldroslen søger sin føde på jorden. Om sommeren lever den især af orme, insekter og andre smådyr. Om efteråret og om vinteren lever den især af bær og frugter.

Misteldrossel - Mistle thrush - Turdus viscivorus
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 42-47,5 cm
  • Længde: 27 cm
  • Vægt: 110-140 g
  • Maks. levealder: 21 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 14-16 dage
Vidste du det?
Misteldroslen har fået sit navn, fordi den holder meget af at spise frugter fra misteltenen. Derved spreder den misteltenens frø over store afstande.