Latinsk navn: Tachybaptus ruficollis
Engelsk navn: Little grebe
Klasse: Fugle
Orden: Lappedykkere
Familie: Lappedykkere

Lille lappedykker er almindelig i Damark, hvor den kan ses året rundt, men den findes især i store antal om vinteren. Om vinteren lever fuglene alene eller i småflokke ved kyster, fjorde og havne. Nogle lappedykkere trækker sydpå om efteråret.

Kendetegn
Den lille lappedykker har pjuskede fjer og et kort næb med lysegule mundvige. I yngletiden er lappedykkeren sortbrun med rødbrune kinder og hals samt hvidgrå bug med pletter. Om vinteren er fuglen gråbrun på oversiden og lysebrun på undersiden, halsen og kinder.

Føde
Lappedykkeren lever især af vandinsekter og deres laver samt krebsdyr, små bløddyr og småfisk. Den dykker efter føden.

Lille lappedykker - Tachybaptus ruficollis - Little grebe
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 40-45 cm
  • Længde: 23-29 cm
  • Vægt: 100-200 g
  • Maks. levealder: 13 år
  • Kuldstørrelse: 3-6 æg
  • Antal kuld: 2-3
  • Rugetid: 20 dage
  • Ungetid: 44-48 dage
Vidste du det?
I yngletiden lever den lille lappedykker ret skjult ved små, lavvandede vandhuller, moser og søer med mange planter. Reden flyder på vandet og er fæstnet til vandplanter. Begge forældre varmer de små unger under vingerne i den første tid.