Latinsk navn: Loxia curvirostra
Engelsk navn: Crossbill
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Finker

Lille korsnæb er en ret almindelig ynglefugl i Danmark. Den kan forveksles med Stor Korsnæb, som lever længere mod nord og er mere sjælden i Danmark.

Kendetegn
Lille korsnæb kendes især på det krydsede næb og de stærke farver. Hannen er rød og hunnen er grøn.

Føde
Lille korsnæb har specialiseret sig i at spise frø fra grankogler. Den bruger sit krydsede næb til at tvinge koglernes skæl fra hinanden. Derefter finder den frøene inde i koglen med sin tunge. Lille korsnæb spiser ikke andet end frø fra grankogler. Den kan ikke fange insekter med sit næb, og derfor er den altid på jagt efter områder med mange frø i koglerne.

Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 27-30 cm
  • Længde: 16,5 cm
  • Vægt: 28-40 g
  • Maks. levealder: 6 år
  • Kuldstørrelse: 3-4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 13-16 dage
  • Ungetid: 16-25 dage
Vidste du det?
Lille korsnæb har indrettet sin yngletid til midt om vinteren, hvor grankoglernes frø er bedst og lettest at få fat i. Den er den eneste af vore fugle, der har unger om vinteren.
Lille korsnæb - Loxia curvirostra - Crossbill