Latinsk navn: Carduelis caberet
Engelsk navn: Redpoll
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Finker

Lille gråsisken er en almindelig ynglefugl i Danmark. Fuglen er udbredt i hele landet, men optræder mere spredt på Øerne. Den lille gråsisken yngler i klitplantager, nåleskov, hegn, på overdrev og i sommerhusområder med buske, lav kratvækst og småtræer.

Kendetegn
Lille gråsisken er lys gråbrun med mørke striber, lyse vingebånd, gråbeige bug og hoved og stribede flanker. Arten har en sort plet på hagen, et lille, mørkegult næb og en rød pandeplet. Hannens bryst er rødt i yngledragten.

Føde
Den lille gråsisken lever af frø fra fyr, birk, græsser, pil, lyng og revling. Om sommeren æder den også insekter og larver.

Lille gråsisken - Carduelis caberet - Redpoll
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 20-25 cm
  • Længde: 12-14 cm
  • Vægt: 9-16,5 g
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1-2
  • Rugetid: 10-12 dage
  • Ungetid: 11-14 dage
Vidste du det?
Lille gråsisken er i høj grad en trækfugl, der kommer til Danmark i april og trækker bort i august for at overvintre i Vesteuropa. Om vinteren kan store flokke af lille gråsiskener nordfra optræde i Danmark på marker, heder og i skove.