Latinsk navn: Falco subbuteo
Engelsk navn: Hobby
Klasse: Fugle
Orden: Rovfugle
Familie: Falke

Lærkefalken er en sjælden ynglefugl og fåtallig trækgæst i Danmark. Falken yngler på agerland eller i åbne skove nær moser, fugtige græsenge, hedestrækninger og overdrev. Lærkefalken ses især på træk maj-juni og august-oktober. Den overvintrer i Afrika.

Kendetegn
Lærkefalken er en slank falk med lange, spidse vinger og kort hale. Den er skifersort på oversiden og hvid på undersiden med sorte længdestriber, røde lår og rød undergump. Hovedet har hvide kinder, hvid strube, sort skægstribe og smal, lys øjenbrynsstribe. 

Føde
Lærkefalke fanger sin føde i luften. Føden består især af guldsmede og småfugle som svaler, lærker, pibere og mursejlere. 

Lille gråsisken - Carduelis caberet - Redpoll
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 70-84 cm
  • Længde: 29-34 cm
  • Vægt (han): 130-230 g
  • Vægt (hun): 140-340 g
  • Maks. levealder: 14 år
  • Kuldstørrelse: 2-3 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 28-31 dage
  • Ungetid: 28-34 dage
Vidste du det?
Lærkefalken yngler i høje, fritstående træer i åbne skove, lysninger eller på marker. Lærkefalke bygger dog ikke deres egen rede. Istedet bruger de forladte kragereder eller reder af andre rovfugle.