Latinsk navn: Fringilla montifringilla
Engelsk navn: Brambling
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Finker

Kvækerfinkerne yngler meget sjældent i Danmark. De lever om sommeren især i de nordlige egne i Skandinavien. Om efteråret trækker de til Vesteuropa, hvor de overvintrer.

Kendetegn
Kvækerfinken kendes på det orange bryst og den hvide underside. Hannen har helt sort hovede i yngletiden.

Føde
Kvækerfinkerne lever især af frø og frugter, som de finder i skovbunden. Mod nord, hvor de yngler, færdes de mest i birke- og nåleskove, men i Danmark forestrækker de at søge føde i løvskovene.

Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 25-26 cm
  • Længde: 15,5 cm
  • Vægt: 23-29 g
  • Maks. levealder: 14 år
  • Kuldstørrelse: 5-7 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 14 dage
Vidste du det?
Hvis der et år er mange bog i bøgeskovene, kan man opleve store flokke af kvækerfinker, som spiser bog i skovbunden. Kvækerfinkerne gør ophold i Danmark under trækket fra det nordlige Skandinavien til Vesteuropa for at overvintre.
Kvækerfinke - Brambling - Carduelis carduelis