Latinsk navn: Aquila chrysaetos
Engelsk navn: Golden Eagle
Klasse: Fugle
Orden: Rovfugle
Familie: Høgefugle

Kongeørnen er relativt sjælden i Danmark, hvor kun ca. 3 par yngler. Om vinteren og om foråret gæster enkelte ørne også landet, men det er primært ungfugle, da gamle fugle normalt er standfugle. Kongeørnen yngler i store, åbne og øde skovområder nær kysten, hvor den bygger sine reder i høje træer.

Kendetegn
Kongeørnen er overvejende mørkebrun og spraglet med lysere, grålige og gullige felter på fjerdragten. Issen og nakken er gylden, mens det yderste af halen er sort. Unge kongeørne har hvid hale og trekantede hvide felter i vingerne. Kongeørnen er den næststørste rovfugl i Danmark - kun overgået af havørnen. Hunnen er større end hannen.

Føde
Kongeørnen lever af fugle, fx gæs og skarver samt smågnavere, små pattedyr og ådsler.

Kongeørn - Aquila chrysaetos - Golden Eagle
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 190-230 cm
  • Længde: 80-93 cm
  • Vægt (han): 2850-4500 g
  • Vægt (hun): 3850-6700 g
  • Maks. levealder: 32 år
  • Kuldstørrelse: 2 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 43-45 dage
  • Ungetid: 65-70 dage
Vidste du det?

Kongeørnen tilbringer meget tid med at sidde i høje trætoppe på udkig efter byttedyr på jorden, som den styrtdykker efter og angriber. Ørnen får kun fat i sit bytte omkring hver tredje gang. De unge fugle forsøger sig ofte helt op til 10 gange, før de får held med sig til at nedlægge et bytte.